De principes van erkenning en beloning op de werkvloer

Bijgewerkt op: 17 mrt.

Uit onderzoek blijkt dat erkenning een belangrijke factor is voor tevreden medewerkers. 27% van de medewerkers verlaat het bedrijf door een gebrek aan erkenning (bron Randstad). De mate waarin werknemers zich erkend voelen heeft een grote impact op hoe gemotiveerd ze zijn. Motivatie is misschien wel de beste indicator van succes. Het heeft een positief effect op de productiviteit, het personeelsverloop en de loyaliteit van medewerkers. Hoog tijd om de principes van erkenning en beloning eens onder de loep te nemen.Wat is het verschil tussen belonen en erkennen?

De termen "beloningen" en "erkenning" worden vaak door elkaar gebruikt. Maar ze zijn niet hetzelfde. . Beloningen zijn tastbaar en overdraagbaar. Voor een bepaalde input krijg je een output in opbrengst: meestal een geldelijke waarde.


Erkenning is ongrijpbaar. De waarde ervan is niet meetbaar. Erkenning is relationeel, het is een vorm van een emotionele band opbouwen. Erkenning is ook emotioneel, een gebeurtenis waarbij je medewerkers zich gezien, gewaardeerd en belangrijk voelen.


Waar ligt deze rol?

Het erkennen en waarderen van medewerkers is niet een taak die managers even van een lijstje kunnen strepen. Het is ook geen taak die je louter bij HR neerlegt. Leidinggevenden hebben hierin wel de belangrijkste rol, maar het besef dat medewerkers een belangrijke asset zijn moet in de hele organisatie gedragen worden. Niet alleen door de managers, maar ook door de medewerkers onderling. Bij bedrijven waar medewerkers elkaar erkennen en waarderen is het ziekteverzuim en verloop lager.


Wat levert belonen en erkennen op voor de organisatie?

Bedrijven die aandacht en tijd besteden aan het erkennen, waarderen en belonen van medewerkers worden gekenmerkt door:


Sterke werknemer versus werkgever relatie

Medewerkers die een goede relatie met hun manager hebben werken vaak efficiënter en productiever.


Sterke Bedrijfscultuur

Een bedrijfscultuur waarin erkenning de boventoon voert geeft medewerkers het gevoel gewaardeerd, gerespecteerd en een integraal onderdeel van de organisatie te zijn.


Grote mate van teamspirit

Wanneer erkenning de norm wordt in een bedrijf heeft dit een positief effect op relaties tussen medewerkers en de teamprestaties.De kracht van erkenning

Wanneer medewerkers worden erkend en beloond voor hun geleverde prestatie dan zetten ze net dat stapje extra. Het verhoogt de motivatie om nog beter te presteren en de doelen te bereiken. Ook investeren ze emotioneel in hun baan en in de organisatie. Het resultaat is dat ze de neiging hebben om langer te blijven. Tenslotte zien we dat als medewerkers genieten van hun werk, ze actieve ambassadeurs van de organisatie worden. Ze zullen het bedrijf en de producten of diensten ook aanbevelen in hun vrije tijd, bijvoorbeeld op een verjaardag.


Conclusie

Het erkennen en belonen van medewerkers heeft een positief effect op de betrokkenheid, productiviteit, moreel en prestatie van medewerkers. Het leidt tot een win-win situatie. Beperk het erkennen en belonen niet alleen tot een groepje high-potentials, topmedewerkers of een bepaald team, maar zorg dat je alle medewerkers betrekt. Alleen op die manier bouw je als bedrijf een cultuur op waarbij de medewerkers op nummer 1 staan.